Security Awareness Officer

Inleiding

Voor een organisatie is informatiebeveiliging van levensbelang. Verlies of schade van informatie kan tot gevolg hebben dat de continuïteit van de bedrijfsvoering in gevaar komt, er niet meer voldaan wordt aan wet- en regelgeving en het imago van de organisatie wordt geschaad. Informatiebeveiliging is in sterke mate afhankelijk van het gedrag van medewerkers. Hoe wordt er door de medewerkers met informatie omgegaan? Wanneer u binnen uw organisatie het ongewenste gedrag wilt voorkomen én het gewenste gedrag wil realiseren, is het tijd dat u een Security Awareness Programma initieert. 

De Security Awareness Officer opleiding onderscheidt zich doordat zij een manier van werken belicht die aandacht geeft aan de noodzakelijke kennis, vaardigheden, mindset én sociale context waarin het gewenste gedrag moet worden vertoond. Die integrale benadering resulteert in een security awareness plan dat organisaties in staat stelt duurzaam gedrag te veranderen.

Na het volgen van deze opleiding kunt u aan de slag als Security Awareness Officer en kunt u een passend security awareness programma vormgeven, begeleiden en uitvoeren.

Deelnemers zijn na deze cursus in staat om:
 • het management (bestuurders) te overtuigen van de noodzaak om te werken aan bewustwording, gedragsbeïnvloeding en communicatie rondom informatiebeveiliging;
 • passende Awareness-maatregelen en -activiteiten in te voeren in de eigen organisatie;
 • de effectiviteit van deze maatregelen aan te tonen. 
 • Doelgroep
 • De cursus is bedoeld voor cursisten die zich gaan bezighouden of zich al bezighouden met communicatie en bewustwording rondom informatiebeveiliging. 
Voorkennis

Er gelden geen specifieke toelatingseisen om deel te kunnen nemen aan deze opleiding. Basiskennis van informatiebeveiliging wordt aangeraden. Beschikt u hier nog niet over, dan raden wij aan de Information Security Foundation opleiding te volgen voorafgaand aan deze opleiding.

Cursusmateriaal, examen en certificering

Het theoretisch examen wordt afgenomen één week na de laatste lesdag. Het examen bestaat uit een combinatie van multiple choice vragen, open vragen en een casus. Na succesvolle afronding van de opleiding ontvangt u het diploma 'Security Awareness Officer'.

Bij de cursis zit het volgende inbegrepen:
 • Cursusmateriaal (Nederlandstalig)
 • Examen 
 • Catering
 • Coaching
Aansluitend op de drie lesdagen volgt optioneel individuele coaching waarbij gekozen kan worden uit drie varianten.
 • Telefonisch consult van maximaal vier uur
 • Coaching van twee dagen
 • Coaching van vijf dagenSpecificaties

Locaties-
CategorieProfiling (basis)
LunchInbegrepen
Duur3 dagen
Kosten€ 1.950,- (excl. BTW)
Vereiste kennisBasiskennis van informatiebeveiliging
MateriaalInbegrepen
Niveau-
Bekijk ook onze andere opleidingen:

Vraag vrijblijvend meer informatie aan


Ontvang als eerste acties,
nieuws en veiligheidstips!

Interessant voor iemand? Breng ze op de hoogte!